Uzmanlık Alanlarımız

Uzmanlık Alanlarımız

Uzman Psikolog Özlem DURHAT

Çocuk, Ergen Danışmanlığı

Çocukların, gelecekte kendine yetebilen, ayakları üzerinde durma kapasitesine sahip, donanımlı, öz güveni yüksek, mutlu ve başarılı bireylere dönüşmesini isteriz.

Ancak bu durum sağlıklı bir çocukluk ve ergenlik dönemi geçirmesiyle doğrudan ilişkilidir. Hayatta karşısına çıkan sorunların üstesinden gelebilen, zorluklar karşısında dayanıklı ve metanetli kalabilen, kendine inanan bireylerin sağlam temelleri çocukluk ve ergenlik dönemlerinde atılmaktadır.

Psikolojik İhtiyaçların Belirlenmesi

Mutlu ve sağlıklı geçen çocukluk ve ergenlik döneminin sırrı ise söz konusu dönemlere ait psikolojik ihtiyaçların belirlenerek mümkün olabilir. Bu dönemlerde yaşanan sosyal problemler, çocuğun ruhsal ve psikolojik açıdan yara almasına sebebiyet verebilir.

Özellikle de öğrenme güçlükleri, okula adaptasyon problemleri, aile içinde meydana gelen tatsız durumlar, çocuğun ebeveynlerle çatışması ve daha pek çok gerekçeleri sıralayabiliriz.

Alınan psikolojik darbelerin zamanında fark edilmesi büyük önem taşımaktadır. İhmal edilmesi durumunda geçen zamanla birlikte katlanarak büyümesine ve kalıcı psikolojik rahatsızlıkların baş göstermesine neden olabilmektedir.

Ergen Psikolojisi

Çocuk ve ergen psikolojisi söz konusu olduğunda zamanında teşhisin ve müdahalenin önemi büyüktür.

Sorunlar fark edildiği ilk andan itibaren, hiç vakit kaybetmeden harekete geçilmeli ve uzman bir çocuk ya da ergen terapistinden destek alınmalıdır.

Profesyonel ergen ya da çocuk psikologunun yapacağı değerlendirme neticesinde nasıl bir yol izleneceği ve ne tür bir psikoterapi uygulanacağı belirlenir.

Samsun psikolog olarak hangi psikoterapinin uygulanacağını adım adım belirlemekte bunu karşılıklı olarak paylaşmaktayız.

Çocuk Psikoloğu

Çocuk psikologu, çocuğun mevcut hikayesini dinleyip onu gözlemledikten ve gerekli tetkikleri yaptıktan sonra, yaşı ve gelişim seviyesini göz önünde bulundurarak bir karar verir.

Verilen karara göre tedaviyi başlatır. Bu noktada Samsun Psikolog olarak, terapistin yetkinliği büyük önem arz ettiğini bilmekteyiz.

Ayrıca çocuğun, terapistin yanında kendini rahat ve güvende hissetmesi, duygularını terapistle paylaşması açısından gereklidir. Zihnini ve kalbini rahat bir biçimde psikologuna açan çocuk ve gençlerin, ihtiyaç duyduğu psikolojik desteği alması çok daha muhtemeldir.

Samsun Psikolog, çocukların ve gençlerin farklı yaşlarda karşılaştıkları sıkıntıları, en az hasarla atlatmalarına yardımcı olacak şekilde çocuk ve ergen terapi desteği sağlıyor.

Uzman Psikolog Özlem DURHAT tarafından verilen terapi desteği sayesinde çocukluk ve ilk gençlik dönemlerine özel psikolojik eğilimlerin rahatsızlığa dönüşmesi engellenirken, psikolojik rahatsızlıkların kalıcı kişilik bozukluklarına evrilmesinin önüne geçiliyor.

Samsun terapi olarak, Uzman Psikolog Özlem DURHAT eşliğinde, hayatınızın her döneminde hislerinize dokunmaya, yanınızda yer almaya ve psikolojinizin sonuna kadar destekçisi olmaya hazırız. 

WhatsApp chat